HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

Teoretiskt & praktiskt test

Krav vid examination för SRY:s yrkesbevis

Teoretiskt test

Praktiskt- och muntligttest

Revidering

Revidering av praktiskt/muntligt och teoretiskt test fastställs av SRY och uppdateras vid behov i samarbete med OCN. Vanligen i samband med revidering av utbildningsböckerna. Remissrunda av frågor och svar genomförs löpande i branschen.