Hoppa till innehåll

OCN-metoden

Validering enligt SRY:s branschmodell sker enligt OCN-metoden (Open College Network), en kvalitetssäkrad metod som uppfyller alla kriterier och riktlinjer för validering. Den är också samstämmig med SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer.

Kartläggning, lärande, bedömning och erkännande grundar sig på arbetsmarknadens kompetensbehov och sätter fokus på individens förutsättningar och möjligheter. Valideringsprocessen avslutas med intern och extern granskning för att säkerställa kvalitetssäkrade bedömningar.

I mer än tio år har SRY:s arbete med lärande och validering skett i samverkan med Nordiskt Valideringsforum, som ansvarar för OCN-metoden i Sverige. Genom ett tätt samarbete har arbetet kunnat växa och utvecklas för att skapa fler möjligheter för olika verksamheter och individer i städ- och servicebranschen.