Hoppa till innehåll

OCN-metoden

Validering enligt SRY:s branschmodell sker enligt OCN-metoden (Open College Network), genom Nordiskt Valideringsforum. Syftet är att skapa ett kvalitetssäkert system, för en rättvis och korrekt validering. 

OCN-metoden är en kvalitetssäkrad metod och en systematik för att uppfylla kriterier och riktlinjer för validering. I OCN-metoden ingår kvalitetssäkring genom både intern och extern kvalitetsgranskare, för att bedömningarna ska hålla rätt nivå och vara rättvisa för de individer som deltar. Metoden är också samstämmig med SeQf, Sveriges referensram för kvalifikationer.

SRY:s arbete har skett i samverkat med Nordiskt Valideringsforum i mer än 10 år. Genom ett fortsatt tätt samarbete har arbetat kunna växa och utvecklas för att skapa en bra utveckling och ge fler möjligheter för städ- och servicebranschen.