Hoppa till innehåll

Om Servicebranschens yrkesnämnd

Vi arbetar med att utveckla och tillhandahålla utbildningsmaterial och valideringsmöjlighet för städyrket.

SRY är en partsammansatt nämnd som verkar för kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom servicebranschen.

SRY:s roll är att

  • vara huvudman och ansvara för branschens modell för lärande och validering
  • godkänna valideringsleverantörer (företag som erbjuder validering och eventuellt utbildningsinsatser)
  • godkänna valideringsleverantörer (företag som erbjuder validering och eventuellt utbildningsinsatser)
  • utbilda, fortbilda och kvalitetssäkrar SRY Yrkesbedömare
  • kvalitetsgranska genomförda valideringar
  • ta fram informationsmaterial, läromedel och utbildningar för branschen
  • sprida kunskap och stötta städföretag som vill kompetensutveckla och öka kvaliteten i sin verksamhet
  • anordna konferenser och seminarier
  • medverka till att höja branschens kompetens genom SRY:s bas och SRY:s yrkesbevis
  • medverka till att höja branschens kompetensförsörjning genom kvalitetssäkrad validering
SRY-nämnden
Representanter från Fastighets
Representanter från Kommunal
ISS
Keyline

SEKO företräds av Fastighets representanter.

ADRESSER:

Almega Serviceföretagen

Box 55545
102 04 Stockholm
Tel: 08-762 69 00
www.serviceforetagen.se

Fastighets

Box 70446
107 25 Stockholm
Fax: 08-24 46 90
www.fastighets.se

Kommunal

Box 19039
104 32 Stockholm
Tfn: 08-31 87 45
www.kommunal.se

Keyline

Box 725
686 29 Sunne
Besöksadress: Ekebyvägen 40
www.keyline.se