Hoppa till innehåll

Kompetensstandard

En kompetensstandard beskriver vad man behöver kunna för att arbeta inom ett visst område. De sammanfattar olika yrkesprofiler, de kunskaper och färdigheter som ingår i varje yrkesroll eller yrkesområde. En kompetensstandard är uppdelad i olika delar (moduler) som består av nivåsatta läranderesultat.

Nedan hittar du information om varje kompetensstandard , där kan du se vilka kunskaper och färdigheter som ingår.

SRY:s sex kompetensstandarder:

SRY Städning i vårdmiljöer (Nivå 3 och 4)

Kompetensstandarderna har tagits fram i samverkan med Nordiskt Valideringsforum. Ett sådant arbete kallas yrkesprofilering. 

Fyra av SRY:s kompetensstandarder är nivåsatta enligt SeQF. Det är Sveriges referensram för kvalifikationer. SeQf bygger på en europeisk referensram för kvalifikationer (EQF). 

Målgrupp för varje kompetensstandard:
Valideringen enligt kompetensstandarder

Introduktion städ (nivå 2) 

Målgruppen för denna kompetensstandard är individer som är nya i yrket. 

SRY Städning i vårdmiljöer (Nivå 3 och 4)

SRY städ bas (SeQF nivå 3) 

SRY sanering bas (SeQF nivå 4) 

SRY Yrkesbevis Hemservice (SeQF nivå 4) & SRY Yrkesbevis Städservice (SeQF nivå 4) 

Målgruppen för dessa två kompetensstandarder är individer som kan svara på frågor och uppgifter på egen hand. För det krävs goda kunskaper i svenska. Det genomförs ett praktiskt, teoretiskt prov vid 1-3 tillfällen. I de praktiska uppgifterna krävs det också att man självständigt kan läsa, förstå och kommunicera kring yrkets olika moment.

Kompetensstandard

 • En kompetensstandard kan användas som underlag för:
 • Kompetenskrav vid rekryteringar
 • Kartläggningar av kompetens hos personal
 • Introduktion av ny personal
 • Planering av utbildning eller kompetenshöjande insatser
 • Validering och examination efter utbildning
 • Validering av tidigare kunnande (kunskaper och färdigheter)
 • Upphandling av utbildning
 • Kompetenskrav vid upphandling av städ- och servicetjänster
 • Omställning
 • Upphandling av städtjänster