Hoppa till innehåll

SRY Yrkesbedömare

Idag finns det över 200 aktiva yrkesbedömare inom SRY. De är spridda över hela landet och har en nyckelroll i SRY:s branschmodell. 

Yrkesbedömarna arbetar med lärande och validering utifrån SRY:s kompetensstandarder. 

Varje yrkesbedömare är anställd hos en valideringsleverantör. För att vara yrkesbedömare eller valideringsleverantör behöver verksamheten eller organisationen godkännas av SRY.  

För att bli yrkesbedömare krävs det:

  • 3-5 års erfarenheter inom städbranschen 
  • Yrkesbevis
  • Grundläggande kunskaper i hur man använder en dator
  • Yrkesbedömarutbildning för städbranschen (5 dagar)
  • Kunskap om rutiner för yrkesbevis

De SRY Yrkesbedömare som examinerar för SRY:s yrkesbevis ska fortbilda sig minst vart tredje år för att kunna fortsätta arbeta som yrkesbedömare.