Hoppa till innehåll

Om SRY:s branschmodell

Vad är en branschmodell?
En branschmodell bygger på att det finns en gemensam syn på vilka kunskaper och färdigheter som ingår i en yrkesroll eller i ett yrkesområden. Dessa kunskaper och färdigheter paketeras och presenteras i en eller flera olika kompetensstandarder. Branschmodellen  beskriver också metoden som används i arbetet med bland annat kartläggning, bedömning och validering. SRY:s branschmodell genomförs enligt OCN-metoden (Open College Network), en kvalitetssäkrad metod. 

SRY:s branschmodell:
SRY har tagit fram en branschmodell som används för både lärande och validering, med en struktur som är  kvalitetssäkrad. Idag är det över 300 arbetsgivare, runt om i landet, som arbetar med branschmodellen för att både stärka sin kompetensförsörjning och skapa struktur för kompetensutveckling. 

I modellen ingår fem olika kompetensstandarder. De beskriver de kunskaper och färdigheter som ingår i de fem olika yrkesprofilerna inom städ- och servicebranschen. Validering är en viktig del av ett städföretags långsiktiga arbete, för att stärka kvalitet, skapa en hållbar kompetensförsörjning och verksamhet. Kompetensstandarderna kan användas för validering och för att:


Rekrytera
Skapa samsyn för vad en individ förväntas kunna vid en anställning eller förväntas lära sig på vägen, genom tydliga krav på kunskaper och färdigheter.


Kompetensutveckla
Skapa struktur för kompetensutveckling genom att belysa vilka kompetenser som olika individer behöver utveckla.


Synliggöra kompetens 
Öka yrkesstoltheten, stärk individers självkänsla och självförtroende och ge både företaget och individer en ökad medvetenhet – för en bra kvalitet med personal som trivs.


Öka kvaliteten 
Utveckla medarbetare och öka kvaliteten på städtjänster.

 
Skapa möjligheter för kompetensförflyttning och omställning
Skapa utvecklingsmöjligheter för personal och stärk verksamheten – för en hållbar kompetensförsörjning.

SRY:S branschmodell uppfyller Myndigheten för yrkeshögskolans krav för branschvalideringsmodeller. De godkänner och samlar branschmodeller i Sverige.