Hoppa till innehåll

Yrkesbedömarutbildning

För städ-, hemservice och saneringsbranschen

Välkommen till en rolig och intensiv utbildning med praktisk träning och teori i att vara Yrkesbedömare inom SRY, samt pedagog för utbildningar! 

Syfte 

Yrkesbedömarutbildningen syftar till att utveckla kompetens för bedömning i validering och examination för kompetensbevis och yrkesbevis. I andra delen av utbildningen ingår även pass kring arbetsplatslärande och hur du utvecklar din pedagogiska förmåga, öka förståelsen för hur människor lär och vilka faktorer som påverkar lärandet. Utbildningen syftar också till att tillvarata och höja din yrkeskompetens, erbjuda karriärmöjligheter med inriktning på utbildning för Introduktion städ, SRY bas, SRY:s och Hemservicebranschens yrkesbevis eller Kompetensbevis inom Sanering (särskild erfarenhet krävs för sanering). 

Utbildning riktar sig till Dig som 

 • har ett starkt intresse och engagemang för andra människor 
 • är beredd att utveckla dig själv 
 • är övertygad om människors vilja och förmåga att lära 
 • inser vikten av kontinuerlig kompetensutveckling 
 • vill ha en aktiv roll i det arbetsplatsförlagda lärandet 
 • är beredd att axla rollen som yrkesbedömare på arbetsplatsen eller för att erbjuda externa tjänster 

Det är endast godkända SRY-yrkesbedömare som får examinera och validera mot kompetensbevis för Introduktion Städ, SRY Städservice bas eller Sanering bas, samt SRY:s yrkesbevis inom Städservice och Hemservice. 

Förkunskapskrav för att få delta i yrkesbedömarutbildningen 

 • Eget yrkesbevis i Städ- eller Hemservice nivå 4
 • Har 3-5 års branscherfarenhet inom Städ- och Hemservice 
 • Grundläggande datorkunskap 
 • Vill man arbeta som yrkesbedömare inom programmet SRY Sanering bas, så krävs även minst 3 års branscherfarenhet inom saneringsarbete. 

OBS! Din branscherfarenhet och eget yrkesbevis styr vilket av yrkesbevisen du blir godkänd yrkesbedömare för 

Mål 

Målen efter avslutad utbildning är att:

 • förstå yrkesbedömarens roll som bedömare, utbildare, förebild och företrädare för sin arbetsgivare och branschen 
 • kunna utöva ledarskap, organisera och stödja olika former av aktivt lärande
 • kunna planera och genomföra aktuella utbildningar som leder till yrkesbevis
 • kunna bedöma och dokumentera de kunskaper som krävs för att erhålla kompetensbevis för SRY
 • bas samt yrkesbevis för städare utfärdat av SRY, yrkesbevis för servicemedarbetare utfärdat av Almega Hemserviceföretagen respektive kompetensbevis för sanerare.

Godkänd yrkesbedömare

Yrkesbedömarutbildningen omfattar sammanlagt totalt 5 dagar, fördelat på två delar: först fem digitala träffar om den tekniska plattformen, kvalitetsstruktur för bedömning och rollen som yrkesbedömare, därefter tre dagar med inriktning på arbetsplatslärande samt den pedagogiska delen som utbildare och bedömare.


Efter de fem utbildningsdagarna skall du validera minst 1 deltagare, samt själv svara på några frågor
kring de första valideringarna och kvalitetstrukturen i den digitala OCN-plattformen, som används även av deltagare i valideringen.


Deltagande under hela utbildningen, godkänd examination på andra utbildningsdelen, validering, samt dina egna svar i OCN-plattformen leder till att du blir godkänd yrkesbedömare. Sedan måste du fortbilda dig minst var tredje år för att fortsätta vara godkänd yrkesbedömare.


Teknisk plattform, kvalitetssäkring av kompetens


Nordiskt Valideringsforum står för den första delen av utbildningen (5 digitala träffar). Under utbildningen får ni bekanta er med de yrkes/kompetensprofiler som ligger till grund för bedömning av kunskaper under utbildning och validering. Utbildningen ger också en grundläggande kunskap om hur kvalitetssäkring via OCN-metoden tillämpas i praktiken.

Exempel på ämnen som kommer att beröras under utbildningen är:

 • Rollen som yrkesbedömare.
 • Observation, bedömning och dokumentation.
 • Administration och kvalitetssäkring.
 • Moduler för SRY bas / yrkesbevisen.
 • OCN-plattform – ett digitalt verktyg för deltagare och yrkesbedömare.
 • OCN:s värdegrund för kvalitetssäkring.


Inför varje träff kommer du att få tillgång till material att läsa in dig på i ett digitalt lärprogram. Du kommer även få praktiska uppgifter att genomföra och förbereda dig på inför nästkommande träff. På de digitala träffarna kommer du att få redogöra för dina uppgifter och tillsammans diskuterar vi gemensamma frågor kring det aktuella ämnet.


Beräkna därför att avsätta 3-4 timmar med eget arbete mellan varje utbildningsträff. I utbildningen ingår även att genomföra en riktig praktisk validering av en person (i minst en modul). Det är därför önskvärt att du redan vid utbildningens start har (eller vet om) en deltagare som du
kommer starta med.


Yrkesbedömaren som pedagog

Susanne Pettersson, SP Förändring AB, håller i den pedagogiska delen som är inriktad på rollen som utbildare.

Exempel på de delar som är med under den pedagogiska delen av utbildningen är:

 • Din roll som utbildare
 • Arbetsplatslärande
 • Kommunikation och lärande
 • Arbetsformer och planering

Utbildningen, hösten 2024

OCN-delen (digital utbildning) – del 1 i utbildningen
Utbildare: Anna Thelin från Nordiskt Valideringsforum


Tisdagar följande datum:
Tis 8 oktober kl 9.00-10.15 – Introduktion,
Tis 22 oktober kl 9.00-11.15 – Planering och upplägg av lärande och validering
Tis 29 oktober kl 9.00-11.15 – Starta upp en validering/examination
Tis 5 november kl 9.00-11.15 – Bedömning av deltagares material
Tis 19 november kl 9.00-11.15 – Dokumentation och samlad bedömning


Därefter kommer OCN-delen att ha en individuell uppföljning, samt praktiska och teoretiska uppgifter som ska utföras innan man blir godkänd SRY Yrkesbedömare.


Yrkesbedömaren som pedagog – del 2 i utbildningen
Utbildare: Susanne Pettersson, SP Förändring AB


Inriktning: Pedagogik med bl.a arbetsplatslärande. Att tänka som en pedagog.
Datum: 25-27 november (mån-ons) 2024.
Tider: Dag 1 kl 11.00 – 17.30, Dag 2 kl 08:30 – 17.00, Dag 3 kl 08.30 – 15.30
Plats: Hotell Bogesund i Ulricehamn

OBS! under kursen 25-27 november ingår mat och boende i kursavgiften.
Kostnad


Medlemmar i Almega: 32.400 kr exkl moms / person
Icke medlemmar i Almega: 35.450 kr exkl moms / person


*inkluderar kursmaterial och helpension 25-27 november (3 dagar). Ni behöver själva ta med ett eget ex av kursboken ”Professionell Städservice och
Hemservice”.


Anmälan:
Efter sista anmälningsdag har vi en kölista vid händelse av avbokade platser.
Deltagarantalet är begränsat till 12 personer, så tveka inte att sända in din/er anmälan
för att säkra din plats. Först till kvarn!

*Reservation: vid för få anmälda kan det bli
aktuellt att hitta nytt utbildningsdatum.

Avbokningsregler:
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon som uppfyller förkunskapskraven, vid avbokning senare än 4 veckor före kursstart (25 oktober 2024) debiteras 50% av hela kursavgiften, vid avbokning, oavsett orsak. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart (8 november 2024) debiteras hela
kursavgiften, oavsett orsak.

För mer information kontakta:

OBS! SRY kansliet har sommarstängt från och med torsdag den 20 juni och öppnar återigen torsdag den 1 augusti 2024.

Anmälan

Anmäl dig till yrkesbedömarutbildningen snarast möjligt. Sista ansökningsdag: 20 september 2024.