Hoppa till innehåll

Lärprogram

SRY har utvecklat digitala lärprogram som ett läromedel att kombinera med utbildningar och/eller arbetsplatslärande. Lärprogrammen är uppbyggda för skapa ett flexibelt lärande, träna på yrkessvenska och för att passa många olika slags personer. De innehåller enkla texter, mycket bilder, film och animeringar, ordlistor och all text går att få uppläst. Deltagaren kan också testa sig själv med olika frågor som man rättar och kan göra om direkt i programmet. Lärprogrammen förbereder och matchar för validering i Introduktion Städ och för SRY Städ bas.

Användningen av lärprogrammen är mycket flexibelt. Bedömaren eller en organisatör/utbildare planerar i vilken takt och omfattning en deltagare får tillgång till de olika kapitlen och avsnitten som finns i lärprogrammen. På så sätt går lärandet att anpassa efter det förutsättningar som finns, både för verksamheten och individen. På så sätt kan man skapa en mycket kostnadseffektiv lär- och valideringsprocess