Hoppa till innehåll

Höstens Yrkesbedömarutbildning

Välkommen till en rolig och intensiv utbildning med praktisk träning och teori i att vara Yrkesbedömare inom SRY, samt pedagog för utbildningar! 

Syfte 

Yrkesbedömarutbildningen syftar till att utveckla kompetens för bedömning i validering och examination för kompetensbevis och yrkesbevis. I andra delen av utbildningen ingår även pass kring arbetsplatslärande och hur du utvecklar din pedagogiska förmåga, öka förståelsen för hur människor lär och vilka faktorer som påverkar lärandet. Utbildningen syftar också till att tillvarata och höja din yrkeskompetens, erbjuda karriärmöjligheter med inriktning på utbildning för Introduktion städ, SRY bas, SRY:s och Hemservicebranschens yrkesbevis eller Kompetensbevis inom Sanering (särskild erfarenhet krävs för sanering). 

Utbildning riktar sig till Dig som 

  • har ett starkt intresse och engagemang för andra människor 
  • är beredd att utveckla dig själv 
  • är övertygad om människors vilja och förmåga att lära 
  • inser vikten av kontinuerlig kompetensutveckling 
  • vill ha en aktiv roll i det arbetsplatsförlagda lärandet 
  • är beredd att axla rollen som yrkesbedömare på arbetsplatsen eller för att erbjuda externa tjänster 

Det är endast godkända SRY-yrkesbedömare som får examinera och validera mot kompetensbevis för Introduktion Städ, SRY Städservice bas eller Sanering bas, samt SRY:s yrkesbevis inom Städservice och Hemservice. 

Förkunskapskrav för att få delta i yrkesbedömarutbildningen 

  • Eget yrkesbevis i Städ- eller Hemservice nivå 4
  • Har 3-5 års branscherfarenhet inom Städ- och Hemservice 
  • Grundläggande datorkunskap 
  • Vill man arbeta som yrkesbedömare inom programmet SRY Sanering bas, så krävs även minst 3 års branscherfarenhet inom saneringsarbete. 

OBS! Din branscherfarenhet och eget yrkesbevis styr vilket av yrkesbevisen du blir godkänd yrkesbedömare för 

För mer information, kontakta:

Höstens Yrkesbedömarutbildning

Välkommen till en rolig och intensiv utbildning med praktisk träning och teori i att vara Yrkesbedömare inom SRY, samt pedagog för utbildningar! Yrkesbedömarutbildningen syftar till att utveckla kompetens för bedömning i validering och examination för kompetensbevis och yrkesbevis. I andra delen av utbildningen ingår även pass kring arbetsplatslärande och hur du utvecklar din pedagogiska förmåga, öka förståelsen för hur människor lär och vilka faktorer som påverkar lärandet. Utbildningen syftar också till att tillvarata och höja din yrkeskompetens, erbjuda karriärmöjligheter med inriktning på utbildning för Introduktion städ, SRY bas, SRY:s och Hemservicebranschens yrkesbevis eller Kompetensbevis inom Sanering (särskild erfarenhet krävs för sanering).