HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

Riktlinjer för kurs som kan leda till yrkesbevis

SRY står bakom SRY:s yrkesbevis inom städservice, hemservice respektive sanering. SRY står även bakom ett kompetensbevis för städservice, som vi kallar Städservice Bas, läs mer under menyn SRY BAS. SRY ansvarar inte för själva utbildningarna som leder fram till yrkesbeviset utan den ansvarar de diplomerade SRY-handledarna för, och dessa finns runt om i hela Sverige. SRY ansvarar för provet, för utbildningsmaterial och för att utfärda yrkesbevisen. SRY ansvarar också för att säkra god och jämn kvalitet för alla utfärdade yrkesbevis.

De diplomerade SRY-handledarna erbjuder utbildning eller handleder en valideringsprocess som avslutas med examination i form av de teoretiska och praktiska prov som SRY tillhandahåller.

Varje diplomerad SRY-handledare bestämmer själv hur utbildningsprocessen eller valideringsprocessen läggs upp. Ni kan tillsammans bestämma en process som utgår ifrån er organisation förutsättningar, kursdeltagarnas tidigare kunskaper och yrkeserfarenheter etc.

Det är viktigt att fokus ligger på att öka deltagarnas kompetens och inte bara på att de ska klara testet. Ni bör därför avsätta tillräcklig tid för kursen att deltagarna verkligen kan tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som behövs så de klarar av de olika delmomenten som ingår i det teoretiska och praktiska provet för respektive yrkesbevis. Handledaren ska se till att kursdeltagarna kan arbeta praktiskt med de olika städredskapen så att de utan tvekan kan hantera dessa på rätt sätt efter utbildningen.

SRY:s syfte är inte att utfärda så många yrkesbevis som möjligt utan att utbilda städare och sanerare så att de får en hög kompetens och ökad kunskap.

Teoretiska delarna som ingår i yrkesbeviset inom städservice

De 8 moduler i det teoretiska testet som kursdeltagarna ska behärska för att kunna erhålla ett yrkesbevis:

 1. Städningens grunder
 2. Organisation och ekonomi
 3. Lärande organisation
 4. Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljö
 5. Service och kvalitet
 6. Kem-tekniska produkter
 7. Redskap och maskiner
 8. Golv- och inredningsmaterial

Teoretiska delarna som ingår i yrkesbeviset för hemservice

De 8 moduler i det teoretiska testet som kursdeltagarna ska kunna för att erhålla ett yrkesbevis:

 1. Städningens grunder
 2. Organisation och ekonomi
 3. Lärande organisation
 4. Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljö
 5. Service och kvalitet
 6. Kem-tekniska produkter
 7. Redskap och maskiner
 8. Golv och inredningsmaterial

Yrkesbevisets praktiska delar för städservice och hemservice

Deltagaren måste även komplettera den teoretiska delen med vissa muntliga och praktiska moment för att kunna erhålla ett yrkesbevis. Dessa är anpassade för respektive yrkesbevis.

Teoretiska delarna som ingår i yrkesbeviset för sanerare

De 7 moduler i det teoretiska testet som kursdeltagarna ska kunna för att erhålla ett yrkesbevis:

 1. Organisation och ekonomi
 2. Lärande organisation
 3. Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljö
 4. Kemisk-tekniska produkter
 5. Säkerhet och utrustning
 6. Olika saneringsuppdrag
 7. Service och kvalitet