HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

Vägen till yrkesbeviset

Deltagare

En deltagare är intresserad av SRY:s yrkesbevis och söker kontakt med en av SRY:s diplomerade handledare. Deltagaren kan bland annat komma från ett företag i branschen, från Arbetsförmedlingen eller komma som privatperson.

SRY-handledare

Endast av SRY diplomerade handledare kan examinera för SRY:s yrkesbevis. SRY:s handledare har genomgått en 7 dagar utbildning som omfattar bland annat pedagogik, metodik, kommunikation samt kunskap inom OCN-metoden och dess tillämpning. SRY:s handledare återfinns inom företag aktiva i städ- och servicebranschen, inom utbildningsföretag eller inom kommun och landsting.

Hos handledare kan du få information kring när nästa utbildning är planerad samt till vilket pris. Handledarna kan sökas fram via SRY:s hemsida. Vänligen följ följande länk.

Utbildning

Här kan du läsa mer om vad som bör ingå i utbildningen. Läs mer här.

Test

Kursen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt test. Här kan du läsa mer om riktlinjerna kring dessa. Läs mer här.

Yrkesbevis

Uppnår deltagaren uppsatt reslutat vid pratiskt och teoretiskt test erhåller personen ett yrkesbevis från SRY. Både handledaren och SRY står bakom yrkesbeviset.