HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

SRY:s Utbildningsmaterial

Här hittar du SRY:s broschyrer och böcker som du kan ha nytta av. Alla beställningar sker via webbshopen. Välj Serviceföretagen.

Kurslitteratur för städare

Boken Professionell Städservice och Hemservice är en grundläggande bok om städningen och den beställer du via webbshopen under rubriken Serviceföretagen/SRY. Från och med 2020-03-01 kostar boken 475 kronor exklusive moms.

En rekommendation är att vid kursen komplettera Professionell Städservice och Hemservice med boken Städteknisk Ordlista. Den finns att beställa från Städbranschen Sverige:s hemsida. För mer information och pris se hemsidans butik.

Kurslitteratur för sanerare

Boken Professionell Sanering är en grundläggande bok om sanering och den beställer du via webbshopen under rubriken Serviceföretagen/SRY. Från och med 2020-03-01 kostar boken 300 kronor exklusive moms.

SRY-spel - Slut i lager

SRY-spelet är ett pedagogiskt hjälpmedel som kan användas för inlärning av kunskap inom städbranschen.
Beställningar sker via webbshopen. Välj Serviceföretagen.

Introduktion Städservice

Introduktionsbroschyr till medarbetare inom städyrket.
Broschyren är gratis och finns att hämta i pdf format, se nedan.

Här kan du ladda hem PDF version. (pdf)

Introduktion saneringsbranschen

Introduktionsbroschyr till medarbetare inom saneringsyrket.
Broschyren är gratis och finns att hämta i pdf format, se nedan.

Här kan du ladda hem PDF version. (pdf)

IIH:s utbildningsmaterial

Den här boken ingår i en serie av utbildningsmaterial om professionell rengöring som ges ut av IIH (Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien).

Från IIH vill vi dela med oss av fakta och erfarenheter om produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll vid städning och lokalvård. På så sätt vill vi hjälpa dig som arbetar som städare, arbetsledare, inköpare och upphandlare eller i andra funktioner att hitta bra lösningar för ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt rengörings- och lokalvårdsarbete. Vi kallar det ”rent med rent samvete”.

Ett unikt utbildnings- och informationsmaterial från IIH med ambitionen att ge fördjupade kunskaper och komplettera annan litteratur på området, som utgivits av bl a andra branschorganisationer.

För grundläggande kunskaper om den kemiska sammansättningen hos såväl rengöringsprodukter som de föroreningar man vill avlägsna, hänvisar vi till tidigare utgivna boken Professionell rengöring – Rengöringsteknik och fakta om produkter; Regler och ansvar. Mer om hygien och rengöring i olika typer av storhushåll läser du i tidigare utgivna boken Professionell rengöring och hygien – Egenkontrollens grundförutsättningar; För hotell, restauranger, catering, barer, storkök, gatukök, bagerier, konditorier, livsmedelsbutiker m fl.

Klicka här för att beställa från IIH