HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisYrkesintrod.SRY bas

SRY:s Utbildningsmaterial

Här hittar du SRY:s broschyrer och böcker som du kan ha nytta av. Passa också på att prova vårt SRY-spel. Alla beställningar sker via webbshopen. Välj Serviceföretagen. OBS! Spelet finns nu åter i lager.

Utbildningsplattform SRY-Lär

Under 2017 tog vi fram en ny utbildningsplattform. SRY-Lär är en app för distansutbildning för baskompetensnivå. Syftet med appen är att deltagare på egen hand ska kunna få kunskaper och färdighet på basnivå. Den består av både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten tränas och diskuteras på arbetsplatsen. Appen är framtagen av Nordiskt Valideringsforum tillsammans med SRY nämnden och lanserades i slutet av 2017. Boken professionell städservice och appen säljs för 875 kr. Det går också att beställa endast appen för 400 kr om man redan har utbildningsboken. Alla beställningar sker via webbshopen. Välj Serviceföretagen.

Syftet med SRY-Lär är att ge arbetstagare möjlighet att på egen hand lära sig via en digital plattform, för att sedan kunna valideras/certifieras i SRY Bas. Appen är ett hjälpmedel där det ingår 10 olika avsnitt som man kan läsa, se filmer, få hänvisningar till boken, samt svara på några frågor. Utöver dessa avsnitt finns en mer praktiskt module, med förslag på praktiska moment och diskussioner som man kan träna på sin arbetsplats. Det finns även en fördjupningsdel som ger ytterligare information.
När man känner sig klar skickar man in de första två modulerna och får då tillgång till ett diagnostiskt prov – för att stämma av att man kan tillräckligt mycket innan sin certifiering.
SRY-Lär appen kan beställas av en arbetsgivare eller en arbetstagare själv. Från det att appen beställs, har man tre månader på sig att lära.

En validering/certifiering på bas-nivån kan göras av en godkänd SRY-handledare. Antingen finns en sådan på den aktuella arbetsplatsen, eller får man anlita någon som kan utföra de praktiska och teoretiska proven. Detta ingår inte i priset för appen .

Kurslitteratur för städare

Boken Professionell Städservice och Hemservice är en grundläggande bok om städningen och den beställer du via webbshopen under rubriken Serviceföretagen/SRY. Från och med 2020-03-01 kostar boken 475 kronor exklusive moms.

En rekommendation är att vid kursen komplettera Professionell Städservice och Hemservice med boken Städteknisk Ordlista. Den finns att beställa från Städbranschen Sverige:s hemsida. För mer information och pris se hemsidans butik.

Kurslitteratur för sanerare

Boken Professionell Sanering är en grundläggande bok om sanering och den beställer du via webbshopen under rubriken Serviceföretagen/SRY. Från och med 2020-03-01 kostar boken 300 kronor exklusive moms.

SRY-spel

SRY-spelet är ett pedagogiskt hjälpmedel som kan användas för inlärning av kunskap inom städbranschen.
Beställningar sker via webbshopen. Välj Serviceföretagen.

Introduktion Städservice

Introduktionsbroschyr till medarbetare inom städyrket.
Broschyren är gratis och finns att hämta i pdfversion webbshopen under Serviceföretagen/SRY.

Här kan du också ladda hem en PDF version. (pdf)

Introduktion saneringsbranschen

Introduktionsbroschyr till medarbetare inom saneringsyrket.
Broschyren är gratis och finns just nu bara att hämta i pdfformat webbshopen under Serviceföretagen/SRY.

Här kan du också ladda hem en PDF version. (pdf)

IIH:s utbildningsmaterial

Den här boken ingår i en serie av utbildningsmaterial om professionell rengöring som ges ut av IIH (Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien).

Från IIH vill vi dela med oss av fakta och erfarenheter om produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll vid städning och lokalvård. På så sätt vill vi hjälpa dig som arbetar som städare, arbetsledare, inköpare och upphandlare eller i andra funktioner att hitta bra lösningar för ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt rengörings- och lokalvårdsarbete. Vi kallar det ”rent med rent samvete”.

Ett unikt utbildnings- och informationsmaterial från IIH med ambitionen att ge fördjupade kunskaper och komplettera annan litteratur på området, som utgivits av bl a andra branschorganisationer.

För grundläggande kunskaper om den kemiska sammansättningen hos såväl rengöringsprodukter som de föroreningar man vill avlägsna, hänvisar vi till tidigare utgivna boken Professionell rengöring – Rengöringsteknik och fakta om produkter; Regler och ansvar. Mer om hygien och rengöring i olika typer av storhushåll läser du i tidigare utgivna boken Professionell rengöring och hygien – Egenkontrollens grundförutsättningar; För hotell, restauranger, catering, barer, storkök, gatukök, bagerier, konditorier, livsmedelsbutiker m fl.

Klicka här för att beställa från IIH