HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

SRY Rekommenderar

SRY rekommenderar även följande utbildningar som ett komplement.

Hygienutbildning
Svea Miljö & Hygien AB erbjuder kompletterande utbildning för dig som behöver mer kunskap inom hygienområdet. Läs mer om utbildningen här.

Fuktteknikerutbildning
Ettårig fuktteknikerutbildning på Yh-nivå. Framtagen av Folkuniversitetet i Göteborg. Branschens parter ställer sig positiv till denna utbildning. Läs mer om utbildningen här.

Höga Tryck utbildning
Branschens parter och Prevent tagit fram en särskild arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning för arbeten med höga tryck. Läs mer om utbildningen här.