HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas
Äpplen

SRY - Servicebranschens Yrkesnämnd

Välkomna på digitalt informationsmöte om lärande och validering!

Städ- och servicebranschen har uppdaterat sin branschmodell för lärande och validering.
Vi (SRY) kommer på informationsmötena berätta om hur branschmodellen kan användas av er som städföretagare för en kompetenshöjning av personal och ökad kvalitét i städtjänster. Branschmodellen är inte bara ett verktyg för utbildning, lärande och validering utan kan också användas vid till exempel rekrytering, introduktion, utveckling och upphandling.
SRY deltar i ett projekt som heter Valideringsvoucher i Västra Götaland under 2022-2023 därför kommer två av träffarna vara riktade särskilt till städföretag med max 249 anställda i Västra Götaland.
Övriga informationsträffar riktar sig till städföretag i hela Sverige.

Läs mer i våra bifogade dokument till höger på sidan och anmälan görs genom länken.
https://app.smartsheet.com/b/form/a45bf4e9a80347f583d5cd8d7f82e985

Om du har frågor eller funderingar kontakta:
anna@valideringsforum.se eller sry@almega.se

VIKTIG INFORMATION!

Ny mejladress; sry@almega.se (info@sry.se har upphört)

Välkommen till SRY!

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsgemensam nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Kompetensutveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.

Tillsammans med våra diplomerade yrkesbedömare bedriver vi utbildning, validering och examinering på såväl basnivå som yrkesbevisnivå. Vi för ständig dialog med företag i branschen för att veta vad branschen efterfrågar och hålla utbildningen så aktuell som möjligt.

På denna hemsida kan du hitta mer information om våra utbildningar och de diplomerade yrkesbedömare du kan vända dig om du är intresserad av när nästa utbildning nära dig äger rum. Du kan också hitta information om vår yrkesbedömarutbildning samt vilket utbildningsmaterial som vi tagit fram.

SRY Yrkesbevis har blivit nivåplacerad i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF

Beslut om nivåplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF

Myndigheten för yrkeshögskola beslutar att kvalifikationen SRY:s yrkesbevis inom Städservice uppfyller kraven i förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande och att den därmed kan inplaceras i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar att kvalifikationen SRY:s yrkesbevis inom Städservice ska inplaceras på nivå 4 i Sveriges referensram för kvalifikationer.

Beslutet om inplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer är giltigt i tio år, från dagens datum 2017-12-29 till och med 2027-12-29.

Handledare inom Sanering

2013-11-07 till 2015-12-31 har SRY tillsammans med SFR möjliggjort för dispens i kraven för att bli handledare inom sanering. Det kommer att krävas 3-5 års branscherfarenhet, men kravet på yrkesbevis inom sanering kommer inte att gälla under perioden. För att läsa om nästa kurstillfälle, klicka här.

Loggor
Servicebranschens Yrkesnämnd – SRY, arbetar med att utveckla och tillhandahålla utbildningsmaterial och valideringsmöjlighet för städyrket. SRY styrs av arbetsmarknadensparter och företag.
SRY verksamheten tillämpar Almegas Dataskyddspolicy www.almega.se/dataskyddspolicy