HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

Com4change

Com4change är det utbildningsföretag som SRY använder sig av vid handledarutbildningen. Tillsammans med Nordiskt Valideringsforum AB arbetar de för att skapa lärorika och tankeväckande utbildningsdagar.

De vill, genom kompetensutveckling i kommunikation - för förändring/utveckling, bidra till ett samhälle där människor både mår och presterar väl, enskilt och tillsammans, i arbetslivet och i livet som helhet.

Eva Cedervall och Ulla Bjerkhaug har tillsammans lång erfarenhet av att utbilda och coacha människor till egen kommunikationskompetens. De har också lång erfarenhet av att arbeta med chef- och medarbetargrupper inom offentlig förvaltning, folkrörelser och företag sedan 1990-talet.

Eva Cedervall är socionom och PGA-utbildad golfinstruktör (PGA - Professional Golfers Association). Eva har bl a arbetat som coach för Sveriges framgångsrika damgolflandslag under en stor del av 1990-talet och som lärare och handledare vid PGA:s tränarutbildningar.

Ulla Bjerkhaug är utbildad pedagog och har studerat psykologi vid universitetet. Ulla har under närmare 20 år utbildat ledare inom svensk elitidrott på Bosön, idrottsrörelsens utvecklingsinstitut och folkhögskola, samt vid Idrottshögskolan.

För mer information om com4change vänligen besök www.com4change.se