HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

Diplomerade yrkesbedömare

Idag finns ca 180 aktiva yrkesbedömare inom SRY som genomgått utbildning för att bli diplomerad yrkesbedömare. Dessa yrkesbedömare finns spridda över hela landet.

För att bli godkänd som yrkesbedömare krävs att du har:

I dagsläget har vi diplomerade yrkesbedömare inom SRY Städservice, SRY Sanering, SRY Hemservice samt SRY städservice Bas. Du kan söka efter diplomerade yrkesbedömare om du följer länken till vänster. När du gjort din sökning kan du också på en karta se var i landet yrkesbedömare finns lokaliserade.

SRY:s diplomerade yrkesbedömare som examinerar för SRY:s yrkesbevis ska fortbilda sig minst vart tredje år för att kunna fortsätta titulera sig diplomerad yrkesbedömare.