HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisYrkesintrod.SRY bas

Yrkesintroduktion

Almega och Fastighetsanställdas Förbund träffade under 2014 överenskommelser om yrkesintroduktion av unga mellan 18 och 24 år inom avtalsområdena serviceentreprenad och specialservice.

Avtalen ger möjlighet att i sex månader provanställa unga, på heltid, med lägst 75% av lägsta utgående månadslön enligt kollektivavtalet. Under minst 25% av arbetstiden ska den anställde genomgå utbildning/få handledning med syfte att få full kompetens för yrket.

Som arbetsgivare behöver du inte betala arbetsgivaravgifter på lönen och får ett handledarstöd på 115 kr per anställd och dag.

Yrkesintroduktionen ger dig som arbetsgivare en möjlighet att under fördelaktiga villkor rekrytera och utbilda rätt personer till verksamheten. Almega och Fastighets har gemensamt tagit fram stödmaterial som kan underlätta att börja använda yrkesintroduktion (finns att ladda ner här på sidan).

Under 2015 kommer vi att på olika sätt fortsätta sprida information om yrkesintroduktion och hur man på enklaste sätt kommer igång. Bland annat komer vi att bjuda in till ett antal informationsträffar på olika orter.

För mer information, frågor och stöd, kontakta vår projektledare Carl-Gustaf Stawström, på e-post,carl-gustaf.stawstrom@comhem.se, eller på telefon 070-299 81 22.