HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

Nordiskt Valideringforum AB

SRY:s yrkesbevis kvalitetssäkras genom OCN-metoden.

Nordiskt Valideringforum AB erbjuder en metod (OCN-metoden) för att kvalitetssäkra utbildningar/verksamheter som idag inte är formellt erkända samt att ge erkännande för varje individs lärande. Metoden utvecklades i Storbritannien i början på 80-talet och erkänner lärandet för ca 700 000 brittiska deltagare per år.

En implementering av OCN-metoden som verktyg i en organisation medför en genomlysning av verksamhetens mål, lärandemål, resurser och förutsättningar för kvalitet. På så sätt tydliggörs verksamheten för såväl beställare som deltagare.

Kvalitetssäkringen baseras på en tydlig beskrivning av verksamhetens struktur, resurser och förutsättningar för kvalitet – en programplan. Till programplanen hör moduler som är en detaljbeskrivning av det lärande som sker och av de lärandemål som verksamheten har. Tillsammans är dessa dokument utgångspunkten för kvalitetssäkringen.

Med OCN-metoden följer därtill en standardisering av utbildning, vilket bland annat är av värde om den ges av flera utbildare/handledare och/eller vid olika platser.

Det individuella erkännandet av lärandet erhålls efter fullgörande av modul(er) och en process av intern och extern kvalitetssäkring.

En viktig komponent är att deltagaren själv är aktiv i att visa att lärande skett. På så sätt säkras inte bara lärandet som ges utan även att inlärning skett. Lärandet kan erkännas på tre nivåer – nivå 1, 2 och 3. Nivåerna visar på djupet av det erhållna lärandet.

OCN-metodens legitimitet vilar på förtroende och erkännande genom OCN-nätverket. Det nätverk som byggs upp kring OCN-metoden inkluderar representanter från många olika samhällssektorer. Genom nätverket förs utbildning, näringsliv och samhälle närmare varandra. Varje utbildning/verksamhet presenteras först för en panel där representanter från nätverket och från aktuella samhällssektorer samlas för att granska och eventuellt utveckla organisationens verksamhet. Panelmedlemmarna granskar verksamheten utifrån dess förutsättningar för kvalitet till både struktur och innehåll – från ett deltagarperspektiv och från ett samhällsperspektiv. På detta sätt kommuniceras innehållet och kvaliteten ut i samhället till de aktörer som är viktiga för organisationen och deltagarna.

För mer information om Nordiskt Valideringforum AB vänligen besök www.valideringsforum.se