HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

SRY:s yrkesbedömarutbildning

Vill du hjälpa till att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå inom städservice, sanering och hemservice? Då har du kommit rätt.

Almega Serviceföretagen erbjuder utbildning för dig som vill bli SRY-yrkesbedömare, utbildning har tidigare år erbjudits två gånger per år, en gång under våren och en gång under hösten/vintern. Utbildningen består av 3 dagar med pedagogik och arbetsplatslärande samt 2 dagar med OCN-verktyget och OCN-metoder. Tanken är att utbildningen ska vara rolig och tankeväckande!

Vid för lågt intresse till en särskild utbildning ställs den in och de anmälda erbjuds plats vid nästkommande yrkesbedömarutbildning.

3-dagarsdelen i utbildningen är internatförlagd utbildning. Vid fortsatta restriktioner ersätts internat med digital utbildning

Syfte med utbildningen

Yrkesbedömarutbildningen syftar till att utveckla kompetens för bedömning i validering och examination för kompetensbevis och yrkesbevis. I andra delen av utbildningen ingår även pass kring arbetsplatslärande och hur du utvecklar din pedagogiska förmåga, öka förståelsen för hur människor lär och vilka faktorer som påverkar lärandet. Utbildningen syftar också till att tillvarata och höja din yrkeskompetens, erbjuda karriärmöjligheter med inriktning på utbildning för SRY bas, SRY:s och Hemservicebranschens yrkesbevis eller yrkesbeviset inom Sanering .

Utbildningen syftar också till att ge kunskap om OCN-metoden och hur metoden tillämpas i yrkesbedömarens SRY-arbete. OCN-metoden kvalitetssäkrar icke-formell yrkesutbildning och validering av yrkeskompetens.

Målet är att besitta kunskaper inom följande områden:

Diplomerad yrkesbedömare

Yrkesbedömarutbildningen avslutas med en examination. Genom ett antal praktiska exempel på situationer som du som yrkesbedömare kommer att ställas inför, får du tillfälle att visa de kunskaper du har inhämtat efter avslutad utbildning, och som leder till att du blir diplomerad yrkesbedömare.
Under din tid som yrkesbedömare behöver du fortbilda dig minst vart 3:e år, för att få titulera dig som diplomerad SRY yrkesbedömare.

Utbildningen riktar sig till Dig som:

För att få delta i yrkesbedömarutbildningen krävs att du:

Från 2013-11-07-2015-12-31 har SRY tillsammans med SFR möjliggjort för dispens i kraven för att bli yrkesbedömare inom sanering. Det kommer att krävas 3-5 års branscherfarenhet, men kravet på yrkesbevis inom sanering kommer inte att gälla under perioden.

Det är endast diplomerade yrkesbedömare som får examinera för SRYs yrkesbevis samt SRY bas.