HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisYrkesintrod.SRY bas

Allmänna bestämmelser

I samband med utbildningstillfället

Återkallelse av rätten att agera som diplomerad yrkesbedömare

SRY fattar beslut kring återkallelse av rätten att utbilda som genom SRY diplomerad yrkesbedömare.

Rutiner