HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

SRY Städ Bas

SRY Städ bas kan användas för att utbilda personer på väg in i branschen eller för att fastställa kompetensen hos redan befintlig personal. För att bli godkänd krävs att man klarar teoretiska frågor och uppgifter, samt ett praktiskt prov. Alla SRY:s Yrkesbedömare har rätt att utbilda och validera.

Basutbildningen ger:

Följande 5 områden ingår i SRY Städ Bas:

Man kan dessutom välja till följande moduler som komplement för anställningsbarhet: