HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisYrkesintrod.SRY bas

SRY bas / validering

Utbildningen är en basutbildning för personer på väg in i branschen eller för att fastställa kompetensen hos redan befintlig personal. För att bli godkänd krävs att man klarar muntligt, praktiskt samt teoretiskt test. Alla SRY:s diplomerade handledare har rätt att utbilda och validera.

Basutbildningen ger:

Följande 10 områden igår i SRY bas: