HemOm SRYDipl. handledareHandledarutb.Utb.materialYrkesbevisYrkesintroduktionSRY bas

Validering

Vad är Validering?

Validering innebär en bedömning av en individs kunskaper och kompetens, oavsett hur, var eller när de har förvärvats - i det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.

Validering innebär med andra ord att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor - sammanfattningsvis en individs reella kompetens.

Läs mer om validering hos Yh-myndigheten.

VINN-projektet

Myndigheten för yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) driver i samverkan med Arbetsförmedlingen VINN-projektet. Syftet är att tidigt kartlägga, bedöma och dokumentera den reella kompetens som en nyanländ har med sig till Sverige så att det blir lättare att snabbt komma ut i arbete och identifiera eventuella utbildningsbehov.

Här kan du läsa mer om VINN-projektet.

Städ- och servicebranschen är genom SRY med i Yh-myndighetens VINN-projekt. SRY har tagit fram en valideringsmodell (Städ- och servicemodellen) samt att SRY bas också är framtaget för att kunna validera mot under projektet. Självklart kommer SRY bas att användas för att validera mot även efter VINN-projektets slut.

SRY:s valideringsrapport 2010

Läs SRY:s rapport till Yh-myndigheten för 2010.

Bilaga 1

Bilaga 2