HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

Vägen till SRY bas kompetensbevis

Deltagare

En deltagare är intresserad av ett kompetensbevis inom SRY bas och söker kontakt med en av SRY:s diplomerade yrkesbedömare. Deltagaren kan bland annat komma från ett företag i branschen, från Arbetsförmedlingen eller komma som privatperson.

SRY yrkesbedömare

Endast SRYs diplomerade yrkesbedömare kan examinera för SRY:s yrkesbevis. SRY:s yrkesbedömare har genomgått en 5 dagar utbildning som omfattar bland annat pedagogik, metodik, kommunikation samt kunskap inom OCN-metoden och dess tillämpning. SRY:s yrkesbedömare återfinns inom företag aktiva i städ- och servicebranschen, inom utbildningsföretag eller inom kommun och landsting.

Hos yrkesbedömare kan du få information kring när nästa utbildning är planerad samt till vilket pris. Yrkesbedömare kan sökas fram via SRY:s hemsida.

Utbildning

Ett av alternativen inom SRY bas är att börja med utbildning. Utbildningen avslutas sedan med validering för att fastställa att önskad kompetensnivår återfinns hos deltagaren. Validering genomförs genom praktiskt, muntligt och teoretiskt test.

Validering

Det andra alternativet inom SRY bas är att börja med validering. Validering ger en tydlig bild över deltagarens kompetens. Uppnår deltagaren önskad kompetensnivå kan ett kompetensbevis utfärdas. Saknas vissa delar kan ett intyg kring att X delar är avklara utfärdas, samtidigt som en rekommendation om specifik utbildning anges. Det kan också vara så att det visar sig att personen behöver utbildning inom alla fällt som SRY bas innefattar.

Fördelen med valideringsalternativet är att t.ex en arbetsgivare får en tydlig bild kring styrkor och svagheter hos personalen samt att personalen själv får kännedom. Personer som redan besitter en hög kompetensnivå behöver inte gå en hel utbildning som omfattar alla delar, utan kan rekommenderas utbildning inom de områden där det behövs. Det blir effektivare både för arbetsgivaren och deltagare.

För mer information om validering, vänligen läs här.

Kompetensbevis

Deltagaren erhåller ett kompetensbevis när önskad kompetensnivå uppvisats vid validering (genom praktiskt, muntligt och teoretiskt test). Både yrkesbedömaren, SRY och OCN står bakom kompetensbeviset.