HemOm SRYDipl. yrkesbedömareYrkesbedömarutb.Utb.materialYrkesbevisSRY bas

Anmälan utbildning/validering inom SRY bas kompetensbevis

Såhär går du till väga för att anmäla dig till SRY bas.

Alla vår utbildnings- och valideringsverksamhet kring SRY bas sker externt genom våra diplomerade handledare. Är du intresserad av validering mot SRY bas eller utbildning relaterad till SRY bas ber vi dig kontakta den diplomerade handledare som du är intresserad av att valideras/gå utbildning hos. Du kan söka din närmaste handledare under Sök diplomerad handledare.