HemOm SRYDipl. handledareHandledarutb.Utb.materialYrkesbevisYrkesintroduktionSRY bas

Allmänna bestämmelser

Nästa Handledarutbildning

Obs! information om kommande fortbildningar finns på de lösenordsskyddade handledarsidorna

Com4change

SRY:s handledarutbildning

Vill du hjälpa till att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå inom städservice, sanering och hemservice? Då har du kommit rätt.

Almega Serviceföretagen erbjuder utbildning för dig som vill bli SRY-handledare, utbildning erbjuds två gånger per år, en gång under våren och en gång under hösten/vintern. Utbildningen består av 5 dagar pedagogik och kommunikation samt 2 dagar om OCN-verktyg och OCN-metoder. Tanken är att utbildningen ska vara rolig och tankeväckande!

Vid för lågt intresse till en särskild utbildning ställs den in och de anmälda erbjuds plats vid nästkommande handledarutbildning.

NYHET - Från och med hösten 2015 erbjuds 5-dagarsdelen i utbildningen som internatsförlagd utbildning.

Syfte med utbildningen

Handledarutbildningen syftar till att utveckla din pedagogiska förmåga och öka förståelsen för hur människor lär och vilka faktorer som påverkar vårt lärande. Utbildningen syftar också till att tillvarata och höja din yrkeskompetens samt erbjuda karriärmöjligheter med inriktning på utbildning för SRY:s yrkesbevis för städservice, SRY:s yrkesbevis för sanering, Hemservicebranschens yrkesbevis eller varför inte en kombination.

Utbildningen syftar också till att ge kunskap om OCN-metoden och hur metoden tillämpas i handledarens SRY-arbete. OCN-metoden kvalitetssäkrar icke-formell yrkesutbildning och validering av yrkeskompetens.

Målet är att besitta kunskaper inom följande områden:

Diplomerad handledare

Handledarutbildningen avslutas med en examination. Genom ett antal praktiska exempel på situationer som du som handledare kommer att ställas inför, får du tillfälle att visa de kunskaper du har inhämtat efter avslutad utbildning, och som leder till att du blir diplomerad handledare.
Under din tid som handledare behöver du fortbilda dig minst vart 3:e år, för att hålla dig uppdaterad.

Utbildningen riktar sig till Dig som:

För att få delta i handledarutbildningen krävs att du:

Från 2013-11-07-2015-12-31 har SRY tillsammans med SFR möjliggjort för dispens i kraven för att bli handledare inom sanering. Det kommer att krävas 3-5 års branscherfarenhet, men kravet på yrkesbevis inom sanering kommer inte att gälla under perioden.

Det är endast diplomerade handledare som får examinera för SRYs yrkesbevis samt SRY bas.