HemOm SRYDipl. handledareHandledarutb.Utb.materialYrkesbevisYrkesintroduktionSRY bas

Allmänna bestämmelser

I samband med utbildningstillfället

Återkallelse av rätten att agera som diplomerad handledare

SRY fattar beslut kring återkallelse av rätten att utbilda som genom SRY diplomerad handledare.

Rutiner