HemOm SRYDipl. handledareHandledarutb.Utb.materialYrkesbevisYrkesintroduktionSRY bas
Sverigekarta

Diplomerade handledare

Klicka här för att hitta diplomerade handledare nära dig.

Klicka på bilden för att läsa mer

Äpplen

SRY - Servicebranschens Yrkesnämnd

Välkommen till SRY!

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Kompetensutveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.

Tillsammans med våra diplomerade handledare bedriver vi utbildning på såväl basnivå som yrkesbevisnivå. Vi för ständig dialog med företag i branschen för att veta vad branschen efterfrågar och hålla utbildningen så aktuell som möjligt.

På denna hemsida kan du hitta mer information om våra utbildningar och de diplomerade handledare du kan vända dig om du är intresserad av när nästa utbildning nära dig äger rum. Du kan också hitta information om vår handledarutbildning samt vilket utbildningsmaterial som vi tagit fram.

SRY-nämnden har ny ordförande

SRY-nämnden har en ny ordförande från hösten 2016: Ari Kouvonen tar över ordförandeklubban efter Marcus Lindström.

SRY & Serviceföretagens handledarutbildning 2018

Nästa handledarutbildning våren 2018:
Kursdatum för 5-dagars pedagogiska del v.15 (9-13 april)
Läs mer här.

Avtal om yrkesintroduktion klart!

Almega har träffat överenskommelser med Fastighetsanställdas Förbund om yrkesintroduktion av unga mellan 18 och 24 år inom avtalsområdena serviceentreprenad och specialservice. Läs mer här.

Handledare inom Sanering

2013-11-07 till 2015-12-31 har SRY tillsammans med SFR möjliggjort för dispens i kraven för att bli handledare inom sanering. Det kommer att krävas 3-5 års branscherfarenhet, men kravet på yrkesbevis inom sanering kommer inte att gälla under perioden. För att läsa om nästa kurstillfälle, klicka här.

Loggor